I. Asociada a microorganismos

 1. Candida
 2. Herpes
 3. Citomegalovirus

II. Asociada a tratamiento Oncológico.

 1. Radioterapia
 2. Quimioterapia

III. Asociada a agentes químicos

 1. Alcalis o cáusticos
 2. Ácidos
 3. AINEs
 4. Lesión inducida por píldoras

IV. Asociada a Otras Causas

 1. Procedimientos terapéuticos, esclerosis, dilatación o bandas.
 2. Enf. Crohn.
 3. Uso de sondas Nasogastricas